WERVING & SELECTIE

‘Publieke organisaties zelfbewust en wendbaar maken, door de werving en selectie van energieke professionals.’

 
 
iStock-476703216.jpg

Werving & selectie door GNGMKRS

 • Directie/bestuur, management en strategische functies

 • Gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden, onderwijs-/maatschappelijke instellingen

 • Diepgaande kennis van en netwerk in de publieke sector

 • Bekend met de bestuurlijke ambities en maatschappelijke opgaven…

 • …en de talenten en persoonlijkheden die dat vraagt

 • Persoonlijke verbindingen/executive search (ook buiten de publieke sector)

 • Innovatieve (online) wervingsmethoden

 • Scherpe pré-selectiegesprekken

 • (Onafhankelijke) assessments op (on)bewust gedrag, intelligentie en vaardigheden 

 • Begeleiding van selectieproces, met oog voor breed draagvlak voor benoemde kandidaat

 • Verrassende matches, duurzame verbindingen

 • No cure, no pay

 • Transparante procedures conform de NVP Sollicitatiecode


Persoonlijke verbindingen, perfecte matches

Wij staan voortdurend in persoonlijke verbinding met talenten en sleutelspelers in de publieke sector en daarbuiten. Mensen die een bijdrage willen leveren aan maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. Mensen die bewust met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling bezig zijn en hun kracht en beperkingen kennen.

Vanuit dit netwerk (executive search) en uiteraard ook daarbuiten (innovatieve -online- werving), brengen wij potentiële kandidaten voor directie-, management- en strategische functies binnen de publieke sector in beeld. Uit het aantal kandidaten dat zich voorstelt komen wij tot een selectie van de bij onze opdrachtgevers best passende kandidaten. Best passend is bij ons meestal niet ‘meer van hetzelfde’. Onze kandidaten brengen altijd energie, sluiten aan op de specifieke vereisten en context van de opdrachtgever en brengen vaak net iets anders of extra's. In onze selectieprocessen kijken wij primair naar talenten en persoonlijkheid. 

Wij begeleiden uw werving- en selectieproces van A tot Z. Daarbij zetten wij in overleg met onze opdrachtgevers graag innovatieve wervingsmethoden in, om zodoende ook tot verrassende ontmoetingen en matches te komen. Onze prijsstelling is altijd glashelder, wij werken graag op basis van ‘no cure, no pay’ en waarderen het als wij exclusief en langjarig met u mogen samenwerken.

Neem contact op met Esther Aaldering indien u uw vacature (vast of tijdelijk) door ons wilt laten invullen. Of als u wilt sparren met ons over uw ontwikkelperspectief en een eventuele loopbaanstap. Bekijk hier de actuele vacatures bij onze opdrachtgevers.

iStock-659065812.jpg

iStock-668218754.jpg

Onze partners richting perfecte matches

GNGMKRS staat in voor de kwaliteit van zijn werving- en selectieproces. Een assessment maakt daarom standaard onderdeel uit van de laatste fase in het selectieproces. Zowel bij kandidaten voor vaste functies, als ook bij kandidaten voor (langdurige) interim-functies. De juiste man/vrouw op de juiste plaats, dat is altijd het doel. De uitvoering van het assessment hebben wij onafhankelijk belegd bij onze partner Schaepkens: arbeid, organisatie en gezondheid. De assessments vinden (conform de sollicitatiecode NVP) plaats onder verantwoordelijkheid van een psycholoog, met inachtneming van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

GNGMKRS zet verrassende en aansprekende wervingsmethoden in. Dat kan in overleg met de opdrachtgever in de vorm van een vacaturejournaal/film, infographic of animatie. Deze vormen kunnen we met onlinecampagnes een extra impuls geven om het bereik onder specifieke doelgroepen te vergroten. Voor het ontwerp van deze wervingsmethoden werkt GNGMKRS samen met Happy Stories.