INTERIM & REALISATIE

‘GNGMKRS realiseert maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. Door de inzet van ervaren en energieke interim-managers en adviseurs in de publieke sector.’

 
 
iStock-668218754.jpg

Interim

Gangmakers vervullen met energie voor u tijdelijk de functies van:

 • Gemeentesecretaris/ algemeen directeur

 • Provinciesecretaris/ algemeen directeur

 • Secretaris-directeur waterschap

 • Secretaris/ algemeen directeur GR, zoals Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD of ambtelijke fusieorganisatie

 • Directeur van maatschappelijke instellingen, zoals Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis of welzijnsorganisatie

 • Directeur-bestuurder van onderwijs- en zorginstellingen

 • Afdelings- en teammanager in de publieke sector

 • Strategisch adviseur in de publieke sector

 • Griffier

 • Directie- en bestuursadviseur


Realisatiekracht

Gangmakers zetten zich tijdelijk met energie in vanuit de rol van programma- of projectmanager of als dagvoorzitter, aanjager of coach in de publieke sector. Rondom de volgende maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities zetten zij zich met passie in:

 • Omgevingswet

 • Energietransitie

 • Transformatie sociaal domein

 • Digitale transformatie

 • Samenwerking en fusie

 • Professionele bedrijfsvoering

 • HR-vraagstukken

 • Innovatie in dienstverlening

 • Veiligheid en ondermijning

iStock-545782806.jpg

iStock-476703216.jpg

U zoekt een gangmaker?

Op zoek naar de tijdelijke invulling van een management- of strategische functie in uw publieke organisatie? Op zoek naar een tijdelijke programma- of projectmanager? Iemand die niet alleen ‘op de winkel komt passen', maar vooral ook energie geeft, balans brengt, resultaten boekt en een duurzame verandering teweeg brengt?

Wilt u een volledig onafhankelijk advies over de kandidaat die op dít moment, in déze opgave het beste bij u past? Neem contact op met Esther Aaldering of Stan van de Laar.

GNGMKRS biedt interim-management & realisatiekracht voor de publieke sector. Gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten, veiligheidsregio's, GGD's en overige samenwerkingsverbanden, ministeries en onderwijs- en zorginstellingen: hun opgaven en ambities kennen voor onze gangmakers nauwelijks geheimen.

Onze gangmakers zijn allemaal zelfstandig professionals, werkzaam onder de vlag van GNGMKRS. Zij onderscheiden zich door hun energieniveau! Hun persoonlijkheid én het feit dat zij uw vraagstukken van binnenuit en van buitenaf kennen zorgt altijd voor een sprankeling in uw organisatie. 

U bent een gangmaker?

Herkent u zichzelf als zelfstandig professional in het profiel van onze gangmakers? Wilt u aansluiten bij onze community ten behoeve van kennisdeling en inspiratie? Stuur uw cv en motivatie naar Esther Aaldering. Zij neemt contact met u op voor een nadere kennismaking. Wij bezien iedere kandidaat met de kritische blik of uw persoonlijkheid aansluit bij het door ons gewenste profiel.