GNGMKRS
GNGMKRS
TIJDELIJKE INZET, DUURZAME VERANDERING
Logo Op Transparant Light - no slogan.png

   

Realisatiekracht bij maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities

Tijdelijke inzet, duurzame verandering

iStock-148114816_3.jpg
 
GNGMKRS.jpg

GNGMKRS

Vanuit een passie voor de publieke sector zetten gangmakers zich tijdelijk in voor een duurzame verandering in uw organisatie. 

GNGMKRS B.V. biedt realisatiekracht bij maatschappelijke opgaven en bestuurlijke ambities. Onze ervaren interim-managers en adviseurs zetten zich graag tijdelijk in, om een duurzame verandering in uw organisatie te realiseren. Dat kan door uw veranderopgave te realiseren of te versnellen en/of door uw bedrijfsvoering te continueren of te vernieuwen. Zie hieronder welke concrete functies en rollen wij tijdelijk kunnen invullen in uw organisatie.

Onze opdrachtgevers bevinden zich altijd in de publieke sector. De passie om maatschappelijke bijdragen te leveren is namelijk wat onze gangmakers met elkaar verbindt.

Gemeenten, provincies, waterschappen, samenwerkingsverbanden/GR-en, ministeries, onderwijs-, maatschappelijke en culturele instellingen rekenen wij tot onze klantenkring. Uitdagingen op het terrein van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet), de transitie in het sociaal domein, innovaties in dienstverlening en bedrijfsvoering, de vormgeving en doorontwikkeling van samenwerkingsarrangementen: wij pakken ze graag gecommitteerd met u op. 

Gangmakers zijn energiek, betrokken, resultaatgericht en kennen uw omgeving en dilemma’s van binnenuit en van buitenaf. Samen vormen onze gangmakers een community om kennis te delen, inspiratie op te doen en om te reflecteren. Zo blijven zij individueel en als collectief voortdurend van toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

En, zoals het een goed gangmaker betreft: onze mensen gaan voorop in de wedstrijd, bepalen het tempo, maar laten anderen graag winnen.

 
 
RLSRN.jpg

RLSRN

Onze mensen zijn de gangmakers in het realiseren van de door u gewenste verandering

Gangmakers houden van een uitdaging. Er moet iets te doen zijn, er moet sprake zijn een uitdaging. 'Op de winkel passen', daar houden onze gangmakers niet zo van.

Gangmakers worden warm van een interne doorontwikkeling of reorganisatie, van een samenwerkings- of herindelingstraject, van complexe vraagstukken en opgaven op economisch, fysiek en sociaal gebied en van innovaties in bedrijfsvoering en dienstverlening.

De omgevingswet, de transitie in het sociaal domein, ruimtelijk-/economische projecten, samenwerkings- en herindelingsprocessen, financiële en personele vraagstukken... onze community van gangmakers telt ruim 70 ervaren interim-professionals, waardoor wij u bij al deze vraagstukken kunnen helpen.

Onze gangmakers realiseren een duurzame verandering in publieke organisaties vanuit de rol van kwartiermaker, programmamanager, projectleider of projectsecretaris.

 
 
VRSNLLN.jpg

VRSNLLN

Onze mensen zijn de gangmakers in het versnellen van uw complexe of vastgelopen veranderopgave

GNGMKRS beschikt over een fors aantal zeer ervaren extern organisatieadviseurs. Zij deden tientallen jaren ervaring op bij gerenommeerde adviesbureaus, zoals Berenschot, PwC en KPMG. 

Als specialist op uw politiek-bestuurlijk, organisatie- of bedrijfsvoeringsvraagstuk kunnen zij in korte termijn, met een gerichte interventie, de benodigde impuls aan uw vastgelopen veranderopgave geven. Een kortdurende inzet, met een duurzaam effect.

Gangmakers versnellen uw proces door intervisies, dagvoorzitterschappen, het leveren van tijdelijke denkkracht en/of door zelf even de handen uit de mouwen te steken in uw organisatie.

 
 
CNTNRN.jpg

CNTNRN

Onze mensen zijn de gangmakers in het continueren van uw dagelijkse bedrijfsvoering

Graag werken gangmakers vanuit een (verander)opgave. Er moet rumoer zijn. Dan floreren onze gangmakers. Maar soms moet er (daarnaast) ook gewoon goed en zorgvuldig op de winkel worden gepast: moeten medewerkers rust (her)vinden, moet aan politici en bestuurders comfort worden geboden en moet de samenleving bediend blijven worden.

Onze gangmakers helpen u graag door continuïteit te bieden, in het geval van vertrek of onverhoopte ziekte van uw sleutelfiguren in de organisatie. Leidinggevende, strategische en projectmatige functies/rollen behoren daarbij tot het ons bekende domein.

Graag continueren wij uw bedrijfsvoering door tijdelijk voor u de functies van interim gemeentesecretaris, interim provinciesecretaris, interim secretaris-directeur, interim afdelings- of teammanager op het fysieke en sociale domein, interim-manager bedrijfsvoering: financiën, HRM en interim-manager Dienstverlening in te vullen. Ook tijdelijke rollen als programmamanager en projectmanager vullen wij graag tijdelijk voor u in.

 
 
VRNWN.jpg

VRNWN

Onze mensen zijn de gangmakers in het vernieuwen van uw organisatie, processen, producten of diensten

Onze gangmakers kunnen als specialist op hun vakgebied zorgen voor innovatieve denkbeelden over uw organisatie, uw processen en/of producten en diensten. Daarbij kunnen wij jong talent betrekken voor een frisse blik in uw project of organisatie. Soms is even 'dwarskijken' nodig, even opgeschud worden, op een ander gedachtespoor gebracht worden, om vervolgens met nieuwe energie en inspiratie weer verder te kunnen met uw complexe opgave.

Gangmakers vernieuwen vanuit de rol van programma-/projectmanager of -medewerker, door zelf sturing te geven aan de innovatie. Maar ook vanuit rollen als spreker en inspirator geven wij graag een vernieuwende impuls aan uw organisatie of proces.

 
 
CMMNT.jpg

CMMNT

Gangmakers vormen samen een community

Onze gangmakers krijgen energie van onderlinge kennisdeling en ontmoeting. Gangmakers inspireren en versterken elkaar en zoeken actief de onderlinge verbinding.

GNGMKRS B.V. bestaat uit een door ons geselecteerde groep van circa 70 ervaren interim-managers en adviseurs, met een diversiteit aan specialismen en achtergronden. Onze interim-managers hebben hun sporen in de publieke sector ruimschoots verdiend. Zij kennen de sector van binnenuit en van buitenaf zeer goed, maar hebben een passie voor verandering en vernieuwing. Onze adviseurs hebben stuk voor stuk een achtergronden bij een of meerdere gerenommeerde adviesbureaus.

GNGMKRS staat voor maatwerk en kwaliteit, vanuit een gedeelde passie voor het openbaar bestuur. Wij staan in voor de deskundigheid en betrokkenheid van de mensen die we aan u voorstellen. En we denken met u als opdrachtgever graag kritisch mee over nut en noodzaak, timing, omvang en duur van de tijdelijke inzet én over de vraag welke gangmaker in uw veranderproces op welk moment het beste past.

Wij houden niet van ingewikkelde contracten en complexe tariefstructuren. Passie, eenvoud, flexibiliteit, onafhankelijkheid en transparantie kenmerken onze zakelijke instelling.  

 
 
iStock-186877145.jpg