GNGMKRS
GNGMKRS
TIJDELIJKE INZET, DUURZAME VERANDERING
 
 

Tijdelijke inzet,
duurzame verandering

 
iStock-148114816_3.jpg
 
GNGMKRS.jpg

GNGMKRS

Vanuit een passie voor het openbaar bestuur zetten gangmakers zich tijdelijk in voor een duurzame verandering in uw organisatie. 

Gangmakers zijn energiek, betrokken, resultaatgericht en kennen uw omgeving en dilemma’s van binnenuit en van buitenaf.

En, zoals het een goed gangmaker betreft: ze gaan voorop in de wedstrijd, bepalen het tempo, maar laten anderen graag winnen.

 
 
RLSRN.jpg

RLSRN

Onze mensen zijn de gangmakers in het realiseren van de door u gewenste verandering

Het kan gaan om een interne doorontwikkeling of reorganisatie, om een samenwerking of fusie of om een complex economisch, fysiek of sociaal vraagstuk in de samenleving.

Gangmakers realiseren verandering vanuit de rol van kwartiermaker, programmamanager, projectleider of projectsecretaris.

 
 
VRSNLLN.jpg

VRSNLLN

Onze mensen zijn de gangmakers in het versnellen van uw complexe of vastgelopen veranderopgave

Vanuit hun ruime ervaring als extern adviseur bij gerenommeerde bureaus geven zij als specialist op uw vraagstuk de benodigde impuls. Een kortdurende inzet, met een duurzaam effect.

Gangmakers versnellen door intervisie, dagvoorzitterschap, tijdelijke denkkracht of door zelf even de handen uit de mouwen te steken.

 
 
CNTNRN.jpg

CNTNRN

Onze mensen zijn de gangmakers in het continueren van uw dagelijkse bedrijfsvoering

Graag werken gangmakers wel vanuit een (verander)opgave. Er moet rumoer zijn. Op de winkel passen is niet aan gangmakers besteed.

Gangmakers zorgen voor continuïteit door tijdelijk de rol in te vullen van secretaris/directeur of manager binnen ministeries, zbo’s, provincies, gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen of stichtingen.

 
 
VRNWN.jpg

VRNWN

Onze mensen zijn de gangmakers in het vernieuwen van uw organisatie, processen, producten of diensten

Zij zorgen als specialist voor innovatie óf als jong talent voor een frisse blik in uw project of organisatie. Gangmakers vernieuwen vanuit de rol van spreker, inspirator en programma-/projectmedewerker.

 
 
CMMNT.jpg

CMMNT

Gangmakers vormen samen een community

Zij krijgen energie van onderlinge kennisdeling en ontmoeting. Gangmakers inspireren en versterken elkaar en zoeken actief de onderlinge verbinding.

GNGMKRS bestaat uit een overzichtelijke groep van ervaren adviseurs, met achtergronden bij gerenommeerde adviesbureaus, én directeuren/managers die hun sporen hebben verdiend in het openbaar bestuur.

GNGMKRS staat voor maatwerk en kwaliteit, vanuit een gedeelde passie voor het openbaar bestuur. We denken met u als opdrachtgever mee over nut en noodzaak, timing, omvang en duur van de tijdelijke inzet én over de vraag welke gangmaker in uw veranderproces op welk moment het beste past.

 
 
iStock-186877145.jpg